AVE-to-connect

Biedt (interim-)management, advies, training en coaching op boardroomniveau.

Mijn expertise zit op het vlak waar de onderneming het contact met de markt moet verstevigen of zelfs moet veroveren. Daar waar partijen elkaars expertise niet kennen of niet volledig gebruiken, zet ik mijn netwerk, mijn kennis en ervaring en creativiteit op boardroom niveau in om concrete resultaten te boeken. Het aanbieden van sterke aanvullende producten of diensten; het aanboren van nieuwe markten dwingt organisaties om meer marktgericht te denken en werken.

Dit moet leiden tot behoud en/of vergroten van het marktaandeel en vraagt vaak ook een aanscherping in de bedrijfscultuur. Het koppelen van kennis en slimme technologie/ervaring aan branche vreemde activiteiten leidt tot nieuwe tastbare innovaties, zonder het wiel opnieuw uitvinden. Die verbinding maak ik op inhoud en tussen mensen.

Mijn specialiteit: in de huidige markt met organisaties zichtbare resultaten boeken in:

  1. Verbeteren van de klantrelatie en het aanboren van nieuwe marktsegmenten. Het verbinden van mijn eigen netwerk met aanvullende dienstverlening (cross over tussen branches) om het marktaandeel te vergroten of in ieder geval te behouden.
  2. Het uitrollen van toepasbare innovaties bij grote A-merken.
  3. Een effectieve inzet van geld en menskracht van overheid richting bedrijfsleven. Met de schaarse middelen de goede dingen in de markt doen (Publiek Private Samenwerking)

Complexe situaties oppakken met een pragmatische aanpak leidt tot concrete resultaten!

Ik hoop u in de toekomst te mogen begroeten,

AVE,

Ivo Weekenborg

 

Bekijk mijn LinkedIn profiel